Prohlášení

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers.

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z víkendové akce 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.

— Drakiáda —

Akce kmene Ranger Kids
Kdy? 23. 11. 2019 od 13:30 do 17:00
Kde? Sraz i konec bude na Životského 10. Pouštění draků: Brno - Líšeň 
Pro koho? Děti v 1. a 2. třídě
Co s sebou? Draka, teplé oblečení, pití, svačinu, 2x jízdenku na 15 minut
Cena: 20 Kč
Odpovědný vedoucí: Lucie Elederová (739573340)