— Ringoturnaj 2019 —


Kdy: 8.-12.5.2019

Kde: KřižanovCena: 

Do 10.3.2019 člen 18.PH 1000,- nečlen 18.PH 1200,-

Do 27.3.2019 člen 18. PH 1100,-  nečlen 18.PH 1400,-

Platbu lze provést bezhotovostně na bankovní účet přední hlídky 196231715/0300. Do poznámky prosím uveďte jméno/a dítěte/dětí. 

Přihláška je platná po zaplacení účastnického poplatku.

Jídlo: Společné - zajištěno

Ubytování: v chatě a stanech

Odjezd a příjezd bude upřesněn

Co s sebou:

Vhodné sportovní oblečení, vhodná obuv, spacák, hygienické potřeby (kartáček na zuby, mýdlo, ručník), pláštěnka. Šátek, uzlák, baterka, zápisník, tužka, Bible, lahev na pití. 

Další informace: www.ringoturnaj.cz

Prohlášení:

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací. Svým souhlasem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z výletu. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.