— Tábor 2019 —


Společný tábor 18. přední hlídky Brno a 40. přední hlídky Hustopeče


Termín: 28.7.-11.8.2019

Lokace: Radlice u Dačic

(GPS: 49.1137503N, 15.3234983E)


Tábor je určen dětem od 8 let do 18 let

Téma: Dva roky prázdnin


Spaní je zajištěno v podsadových stanech a saharách. Stravování centrální.


Cena:                          Člen 18. a 40.PH                  Ostatní  

Do 31.05. 2019:                   2 700,-                           2 800,-

Do 30.06.2019:                   3 000,-                           3 100,-

Po 30.06.2019:                    3 300,-                           3 400,-

Informace k platbě a další dokumenty budou zaslány na kontaktní e-mail zákonného zástupce dítěte po odeslání přihlášky do deseti pracovních dnů.

Storno podmínky:

Do 15.06.2019 75 %. Do 30.06.2019 60 %. Po 30.06.2019 0 % *

* Později bude vráceno 40 % poplatků pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující

účast dítěte na letním táboře.

Účastnické poplatky lze posílat na účet přední hlídky 196231715/0300, Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.

Prohlášení k táboru

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers.

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z letního tábora 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.

Elektronická přihlášky na letní tábor