— Tábor Royal Rangers 2020 —

Téma: Cesta kolem světa

Termín: 18.7. - 31.7.2020

Místo: skautská základna Horní Čermná

Tábor je určen dětem od 7 let do 18 let

Spaní je zajištěno v podsadových stanech. Stravování centrální.

Cena:                       Člen 18.PH a AC Hustopeče          Ostatní

Do 31.05. 2020:                     2 700,-                               2 800,-

Do 30.06.2020:                     3 000,-                               3 100,-

Po 30.06.2020:                     3 300,-                                3 400,-

Informace k platbě a další dokumenty budou zaslány na kontaktní e-mail zákonného zástupce dítěte po odeslání přihlášky do deseti pracovních dnů.

Storno podmínky:

Do 15.06.2020 75 %. Do 30.06.2020 60 %. Po 30.06.2020 0 % *

* Později bude vráceno 40 % poplatků pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující účast dítěte na letním táboře.

Účastnické poplatky lze posílat na účet přední hlídky 196231715/0300, Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.

Prohlášení k táboru

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers.

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z letního tábora 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.