— Ringoturnaj 2021 —

Téma: Skrytá identita

Datum: 6.-9. května 2021     Křižanov

Pro děti od 7 - 18 let

Cena:

Vzhledem k situaci COVID-19 lze platit dvěma způsoby. První, platba celé částky. Druhá, platba zálohy 300,-. V obou případech platí, že pokud se Ringoturnaj neuskuteční, budou peníze vráceny v plné míře. Při zaplacení zálohy pak platí datum odeslání a podle toho bude doúčtována zbývající část. Chtěl bych poprosit o včasné přihlášení, protože díky tomu si budeme moci jako hlídka vybrat ubytování.

  • Do 20.2.2021 ->   člen 18.PH 900,- / nečlen 18.PH 1 200,-
  • Do 27.3.2021 ->   člen 18. PH 1 200,- / nečlen 18.PH 1 400,-
  • Po 27.3.2021 ->   člen 18. PH 1 600,- / nečlen 18.PH 1 800,-

Platbu lze provést bezhotovostně na bankovní účet přední hlídky 196231715/0300. Do poznámky prosím uveďte jméno/a dítěte/dětí.

Přihláška je platná po zaplacení účastnického poplatku.


Jídlo: Společné - zajištěno

Ubytování: v chatě a stanech

Odjezd a příjezd bude upřesněn

Co s sebou:

  • Vhodné sportovní oblečení, vhodná obuv, spacák, karimatka, hygienické potřeby (kartáček na zuby, mýdlo, ručník), pláštěnka. Šátek, uzlák, baterka, zápisník, tužka, Bible, lahev na pití.

Další informace: www.ringoturnaj.cz

Pro rok 2021 jsme změnili disciplíny do Rangera roku. Opět půjde o dovednosti, které by měli ti nejlepší z nás zvládnout. Tady je přehled disciplín a limity, které je třeba splnit k získání titulu.

Ranger roku

1. Běh štafeta DR a AR: Celkem 1500 m (tj. 3x 500 m) pro DR limit 7 min. a AR 14 min. ER a RR: Celkem 3000 m (tj. 3x 1000 m) pro ER limit 14 min. a RR 16 min. 2. Rozdělání ohně... ...zbytek naleznete na ringo webu.

Prohlášení:

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací. Svým souhlasem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z výletu. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.    

Organizátor akci přesunul na rok 2022