Šifrovačka - cesta za pokladem —

Kdy: 27.4.2019 (sobota)

V kolik: od 13:00- do cca 19:30 (počítejte s tím, že se to může protáhnout) PŘIJĎTE VČAS!!!

Kde: sraz na Životského 10 (poté se všichni přesuneme na hřiště do Černovic- ulice Húskova; po akci se zase všichni dohromady přesuneme zpět)

Pro koho: pro děti od 6 let

Týmy: vytvořte s kamarády dvou až čtyř členné týmy a vymyslete si název (každý člen v týmu se přihlašuje zvlášť)

S sebou: zápisník, něco na psaní, mobil (kdo má), alespoň jeden ekumenický překlad bible do týmu, baterka, šátek, svačinu a pití na celé odpoledne

Cena na osobu: 25,-

Co se bude dít:

Budeme hledat a luštit indicie, podle kterých zjistíme, kde je poklad.

Každý tým půjde sám. S mladšími dětmi půjdou vedoucí, případně pokud by někdo chtěl tak mohou i rodiče (pokladovka se dá pojmout i jako rodinná akce).


Odpovědní vedoucí Magda Cahlíková a Kiki Chlubnová

Prohlášení:

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací. Svým souhlasem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z výletu. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.