O Nás

18. přední hlídka Royal Rangers BrnoZlatý zákon

,,Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně."
(Matouš 7,12 ; Bible)

Motto
,,Připraven"

Připraven na cokoliv! Připraven pracovat, hrát si,
pomáhat, žít a poslouchat Boží slovo


Znak


Znak Royal Rangers symbolicky vystihuje charakter a cíle naší organizace.

Modré hroty symbolizují zákoník Royal Rangers, který zní:

Royal Rangers je bdělý - je psychicky, fyzicky a duchovně bdělý,
Royal Rangers je čistý - je čistý na těle, v mysli i řeči,
Royal Rangers je čestný - nelže, nepodvádí a nekrade,
Royal Rangers je statečný - je statečný i přes nebezpečí, kritiku a hrozby,
Royal Rangers je věrný - je věrný svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům,
Royal Rangers je zdvořilý - je zdvořilý, laskavý a ohleduplný,
Royal Rangers je poslušný - poslouchá své rodiče, vedoucí a autority,
Royal Rangers je duchovní - modlí se, čte Bibli a svědčí.

Zlatá hvězda v popředí znázorňuje čtyři oblasti života, které chceme u dětí a mládeže pozitivně ovlivňovat - fyzickou, duševní, duchovní a sociální.

Červené hroty vyjadřují základní učení Bible, která je pro nás učebnicí života. Učíme mladé lidi přijmout a žít učení Bible o spasení, o uzdravení, o Duchu svatém a o vytržení.