O Nás

18. přední hlídka Royal Rangers BrnoZlatý zákon

,,Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně."
(Matouš 7,12)

Motto
,,Připraven"

Připraven na cokoliv! Připraven pracovat, hrát si, pomáhat, žít a poslouchat Boží slovo


Znak


Znak Royal Rangers symbolicky vystihuje charakter a cíle naší organizace.

Modré hroty symbolizují zákoník Royal Rangers, který zní:

Royal Rangers je bdělý - je psychicky, fyzicky a duchovně bdělý,
Royal Rangers je čistý - je čistý na těle, v mysli i řeči,
Royal Rangers je čestný - nelže, nepodvádí a nekrade,
Royal Rangers je statečný - je statečný i přes nebezpečí, kritiku a hrozby,
Royal Rangers je věrný - je věrný svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům,
Royal Rangers je zdvořilý - je zdvořilý, laskavý a ohleduplný,
Royal Rangers je poslušný - poslouchá své rodiče, vedoucí a autority,
Royal Rangers je duchovní - modlí se, čte Bibli a svědčí.

Zlatá hvězda v popředí znázorňuje čtyři oblasti života, které chceme u dětí a mládeže pozitivně ovlivňovat - fyzickou, duševní, duchovní a sociální.

Červené hroty vyjadřují základní učení Bible, která je pro nás učebnicí života. Učíme mladé lidi přijmout a žít učení Bible o spasení, o uzdravení, o Duchu svatém a o vytržení.