— Školení lektorů NVT 2017 —

Fotogalerie Zde

Od pátku 17. do soboty 18. března 2017 hostila naše 18. přední hlídka (18. PH) v Brně každoroční školení lektorů Národních výcvikových táborů (NVT). Přibližně pětadvacítka účastníků se shromáždila v modlitebně brněnského sboru Apoštolské církve na Životského ulici. Někteří dorazili z dosti vzdálených destinací jako Třinec a Rumburk, jiní to měli z hlediska cestování podstatně lepší. Barvy domácích na školení zastupovali Peťa Svobodová, Jožka a Lenka Kovářovi i sám velitel 18. PH Karel Hauptman. Ten také celé školení řídil.

Páteční program byl v prvé řadě diskuzní. Přítomným lektorům se postupně připomenuly základní informace o NVT dospělých i Juniorů a potom vždy následovala živá diskuze o další koncepci příslušného NVT, reflexe dosavadních zkušeností a zazněly rovněž některé návrhy na změny. Šlo se skutečně do hloubky, takže přišla řeč i na samotné základy výcviku, které byly až dosud brány jako nedotknutelná samozřejmost. Přítomní členové Národní rady v čele s Petrem Walachem tak, doufejme, získali dostatečnou sumu podnětů k další práci na strategii vzdělávání vedoucích Royal Rangers. Páteční program skončil až hluboko v noci, což nevadilo, jelikož drtivá většina vedoucích nocovala přímo v modlitebně. Výjimku tvořili pouze někteří místní, například Kovářovi dorazili na školení přímo z narozeninové oslavy a museli zamířit domů již jen kvůli převlečení ze společenských oděvů.

Sobotní program byl zahájen ztišením o půl osmé ranní, na které navázala snídaně. Ta byla vskutku bohatá a jejím zlatým hřebem byly párečky z dílny Ládi Menčíka, řeznického mistra vyhlášených Varnsdorfských uzenin. Po dobrém jídle začal dopolední program. Nejprve přednášel Marek Bužga, velitel 42. PH Ostrava a civilním povoláním vysokoškolský pedagog na ostravské univerzitě. Tématem jeho přednášky byla tvorba prezentací v PowerPointu. Na Marka navázal náš Karel Hauptman, který přednáší pro změnu na brněnské veterinární univerzitě. Karel nás seznámil se základními pravidly pro přednášení, a to s důrazem na přednes bez audiovizuální techniky. Dozvěděli jsme se například, že slovo PAKO může mít i hlubší a podstatně užitečnější význam, než je mu obvykle připisován. Po Karlovi dostal slovo opět Marek Bužga a přiblížil nám něco z umění dobré prezentace. Obecně lze říci, že tento blok přednášek byl pro lektory objevný a podnětný.

Důležitou částí školení bylo plnění zadaného úkolu na téma "vypracuj prezentaci na některou z lekcí na NVT". Za tímto účelem byli přítomní lektoři rozděleni do dvojic a v poměrně šibeničním termínu 60 minut si měli připravit pětiminutovou prezentaci na zadané téma. Po obědě, který sestával z vynikajícího gulášku opět od Ládi Menčíka, dostaly lektorské dvojice prostor k prezentaci svých výtvorů před ostatními. Nutno říci, že všichni zadaný úkol splnili, většina navíc velmi nápaditě a přítomní si přitom užili i překvapivě velké množství zábavy. Přesto se téměř u každého našel prostor pro zlepšení, což v závěrečném hodnocení zdůraznil i Karel Hauptman. Ten také přítomné upozornil na nebezpečí prokrastinace, které v důsledku může vést až k časovému tlaku podobnému jako na právě ukončené praktické lekci.

Poslední částí letošního školení lektorů byla diskuze nad literaturou RR. Ta byla rovněž živá a přinesla řadu podnětných návrhů, co v této oblasti dál dělat. To se však již přiblížila čtvrtá hodina odpolední a bylo třeba končit. Dlužno dodat, že se v sobotu v Brně konalo i setkání organizačního týmu celostátního Ringoturnaje a tak zasedání Národní Rady RR, takže si Brno mohlo pro tento víkend nárokovat titul hlavního města RR v naší zemi. Děkujeme Pánu Bohu za zdárný průběh školení, bezpečnou cestu lektorů z domovů i zpět. Karlovi, národnímu veliteli Petru Walachovi a dalším také děkujeme za bezvadnou organizaci.

Josef Jan Kovář - Jožka