— Tábor 2018 —

Termín: 05.08. - 19.08.2018

Lokace: Velhartice (Šumava)

Tábor je určen dětem od 8 let do 18 let

Téma: Pandemie

Planeta Země je sužována epidemiemi neznámých nemocí. OSN dává dohromady tým odborníků, který má za úkol diagnostikovat nemoci a nalézt na ně účinnou obranu. Pojď se připojit k týmu vědců, lékařů, techniků, vojáků a zachraň svět před epidemií neznámého viru.


Cena:

                             Člen 18. a 40.PH          Ostatní             Místní (bez dopravy z Brna)

Do 31.05. 2018:         3 000,-                       3 300,-                       3 000,-

Do 30.06.2018:         3 300,-                        3 600,-                      3 300,-

Po 30.06.2018:          3 600,-                       4 000,-                      3 600,-

Informace k platbě a další dokumenty budou zaslány na kontaktní e-mail zákonného zástupce dítěte po odeslání přihlášky do deseti pracovních dnů.

Storno podmínky: 

Do 15.06.2018 75 %.   Do 30.06.2018 60 %.    Po 30.06.2018 0 % *

* Později bude vráceno 40 % poplatků pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující

účast dítěte na letním táboře.


Prohlášení k táboru

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers.

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z letního tábora 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.

Elektronická přihláška na letní tábor