— Trek po Šumavě —

Termín: 30.7.2018-3.8.2018

Cena: 1000,-

Sraz: 30.7.2018 v 6:45 Brno hl. nádraží (odjezd vlaku 7:27)

Sraz pro šumavské: 14:50 na zastávce: Nová Pec, Jelení Vrchy v obci Jelení

Příjezd: navazuje tábor ve Velharticích

Maximální počet účastníků 15, minimální počet 5

Minimální věk účastníka 12 let

Vedoucí odpovědná za trek: Petra Svobodová tel: +420720102622, mail: 728petra@seznam.cz

Další vedoucí: Lucie Elederová a David Koziel


Trek je fyzicky náročný. Každý den je plánována trasa do 15 km. Každý z účastníků si ponese vybavení, jídlo a vodu sám.

Prohlášení k Treku

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers.

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z letního tábora 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.