— Víkendovka v cirkusu —

Jeďte s námi do cirkusu!
Cena: 350,- převodem (196231715/0300) nebo osobně (na místě)
Sraz: 18. 10. 16:10, Královo pole nádraží
Příjezd: 20. 10. 17:28, opět Královo pole nádraží
Ubytování a strava: Ve vytápěné budově, začátek páteční večeří, konec nedělní odpolední svačinou.
S sebou: Spacák a karimatka, pevná obuv, vhodné oblečení (dostatečně teplé), pláštěnka, hygienické potřeby, baterka, Bible, šátek ...


Prohlášení 

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers.

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z víkendové akce 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.