Historie 18 PH Brno


1996 - 2013


V roce 1996 připravila Simona Klíčníková a Lenka Marvanová (Bapča) malý letní pobyt pro pět holek ze svého okolí, a tak v létě poprvé holky z Brnéčka prožily společně několik dní ve srubu Mausloch u Říkonína. Simča s Lenkou se poté setkaly s organizací Royal Rangers a rozhodly se do ní svou skupinu děvčat (Myšic) přihlásit.

V květnu (2.5.) roku 1997 se tedy stala Simona Klíčníková velitelkou 18. Přední hlídky RR. Společně s Bapčou připravily pro své holky indiánský tábor v Olomučanech. Malá pětičlenná skupina se již rozrostla o další čtyři členky.

V roce 1998 se holky z Osmnáctky účastnily prvního Ringoturnaje ve Vizovicích. Přátelství vzniklá na tomto Ringoturnaji přetrvávají dodnes. V létě 1998 se pak konal první větší tábor "Strážce meče" dle knihy Strážce meče v Tyře. Rok poté se účastnily NVT juniorů již první tři juniorky a jedna z vedoucích (Bapča) byla již v tomto roce i instruktorkou NVT, tradice v podílení se na přípravě budoucích velitelů si 18. PH Brno uchovala po mnohé další roky. Simča odcházela věnovat se mateřským povinnostem, a tak dne 20.9.1998 převzala vedení přední hlídky Markéta Janovská, nyní Holečková. Markéta spolu s Bapčou byly v roce 1999 také instruktorkami na NVT. Následovala účast na našem prvním Eurocampu 1999 "Breaking Barriers" v Německu, který byl úžasným zážitkem pro každou z nás. Na německé klobásy, bublinkovanou vodu a velikánské sprchy žádná z nás nezapomene. V témže jsme se podílely na pořádání tábora "Chemelské letopisy" na tábořišti v Křekově.

V roce 2000 se osmnáctka rozšířila o další členy, malé i velké. Díky účasti na NVT nás bylo více velitelů, a tak jsme založili nové družiny pro greenhorny a trapery - Dlasci, které vedla Iva Marvanová spolu se Simčou a Lýdií Makovičkovou (Beruškou), a také pro rangers (pouze chlapce) - Svižníci, které vedl Tomáš Nuc a Tomáš Žáček. A tak naše přední hlídka přestala být již hlídkou pouze dívčí (což je věčná škoda, jelikož jsme se stali oficiálně normální a nevýjimečnou přední hlídkou). V létě roku 2000 jsme se společně s lidičkami ze Zlína a Olřichovic účastnili v Tyře tábora "Gaal Přemožitel" podle stejnojmenné knihy.

Naše přední hlídka se také účastnila 4. Ringoturnaje na Spálenci 2001 a získali jsme 2. místo v kategorii Rangers (Daniel Makovička, Michal Apetauer, Josef Chovanec, Maxim Styx). V roce 2001 se tábor konal v Radlicích u Dačic. Tábor se jmenoval "Plavba Jitřního poutníka". V roce 2002 byl významnou akcí opět 5. Ringoturnaj na Spálenci, kde jsme obsadili 1. místo v kategorii Rangers (Daniel Makovička, Michal Apetauer, Josef Chovanec, Maxim Styx).

4. - 7.7.2002 v Jiříně absolvoval své NVT Karel Hauptman.

V tomto roce se konal letní tábor v Radlicích a tématem byla "Královská flotila". Na podzim 2002 vstoupil do přední hlídky Karel Hauptman. Nejprve jako pomocník velitele kmene. Spolupracoval s Lydií Makovičkovou při vedení kmene Dlasků.

V roce 2003 jsme uspořádali první extrémní akci 1.3. - 2.3. zimní bivak na Milovech. Byl to test našich schopností pro vážnější akce v horách. Mezi nejúsměvnější okamžiky patřilo vysekávání ledu na potoce pro koupel, při které jsme pojídali nanuky zakoupené v nedalekém hotelu. Na jaře jsme také podnikli botanickou expedici do Českého ráje na orchidejové louky. Provázel nás pracovník ze správy CHKO Český ráj.

V tomto roce začal tábor, na který se v naší přední hlídce stále vzpomíná. Konal se v Radlicích a byl inspirován knihou "Cesta na Severozápad". Markéta Janovská (nyní Holečková) jako anglická královna nám rangerům udělila dekret k průzkumu Severní Ameriky a objevení severozápadní cesty. Po táboře většina juniorů spolu s některými rangery odjela spolu s Markétou, Ivou a Beruškou na Eurocamp "Take the step" do Finska. Cesta do Finska i zpět byla plná rozličných zážitků, jako třeba nepuštění některých cestujících přes hranice, na táboře pak setkání s jinými specialitami ostatních národů, např. dánské městečko postavené jako veliká ulice, odlišné černé německé stany, finské ruční bidety, které někteří nesprávně používali na umývání nohou, a také čistá voda v jezerech, že se dala přímo z nich i pít.

Na podzim se konal první ročník (24. - 28.10.2003) výjezdu do Řídeče k Tomášovi a Lídě Nucovým. Nutno podotknouti, že byla velká zima a již mrzlo. Na této akci vznikla oblíbená hra "hromada", jejímž cílem je zalehnout vybranou osobu co největším počtem účastníků.

Přelom roku 2003/2004 zastihl vedoucí a juniory na první odvážné zimní akci. Silvestr a začátek nového roku jsme slavili na hřebenech Jizerských hor (31.12.2003 - 4.1.2004, zimní bivak Jizerské hory). Akce začala relativně pohodovým výstupem na Hajní kostel, kde jsme bivakovali v jeskyni pod Frýdlantským cimbuřím. Hned první den jsme se koupali ve vodopádu Černého potoka, a to i děvčata. V dalších třech dnech jsme přešli Jizerskohorské plató a došli do Liberce. Teploty se pohybovaly od -8 °C do -15 °C. Krom bivaku v jeskyni první den jsme spali v záhrabech pod širým nebem. Jediným vážnějším zraněním byly omrzlé tváře Pavly Tremlové, která se namazala krémem s velkým obsahem vody, jež na ní zmrzla. Všichni jsme roztáli v aquaparku Babylón v turecké páře.

Pavla Makovičková opustila řady vedoucích. V tomto roce (2004) se začal formovat tým vedoucích, kteří z části vyrostli z juniorů (Lydie Makovičková, Iva Marvanová, Jana Makovičková, Gabča Makovičková, Martin Hrabal, Helena Adamcová a Lucka Makovičková) a Karla Hauptmana, který přišel do přední hlídky v rámci civilní služby.

Na NVT (2004) jako lektor byl poprvé Karel Hauptman.

V roce 2004 jsme měli tábor v obci Svitava u České Lípy (17.7. - 7.8. 2004). Tematicky navazoval na tábor z minulého roku. Naše anglická jednotka vyrazila s požehnáním královny hledat cestu na severozápad. Tábor se konal na pronajatém pozemku skautů z Liberce, kteří nám zapůjčili většinu vybavení. Pro tým vedoucích to byl organizační oříšek, protože jsme budovali tábor na "zelené louce". Děti nám dovezl autobus a vysadil je u vchodu do podzemního náhonu. Ty pak musely 200 m poslepu s kufry do velké jeskyně, kde byl slavnostní nástup s pochodněmi. Tábor je zapsán v paměti všech účastníků jako jeden z nejlepších. Byl prošpikován akčními hrami. Památná byla noční hra na hoře Ortel, kde se jednotka musela probojovat z obklíčení na vrcholu hory. Útočníci stříleli z ručnic, neočekávaným efektem byly rány rozléhající se snad do 50 km. Takže všichni věděli, že Royal má akci.

Na podzim se konal druhý ročník akce v Řídeči (27.10. - 31.10.2004). Na podzim opouští řady vedoucích Tomáš Žáček. 1.11.2004 přebírá vedení přední hlídky Karel Hauptman.

Rok 2005 a 2006 poklidně proplul a krom obvyklých výletů a víkendovek byly vrcholem tábory. 1.8. - 18.8.2005 byl opět na Svitávce na skautském tábořišti. Tématem bylo "zdolávání Mt. Everestu".

Na 9. Ringoturnaji (2006) Petr Helešic zajistí program pro greenhorny a trappery, Karel Hauptman pro rangery a juniory. Tématem pro duchovní program bude čas.

Ve školním roce 2005/2006 opouští řady vedoucích Lydie Makovičková. 5.8. - 22.8. 2006 pořádá přední hlídka v Radlicích tábor na téma "Narnie".

V srpnu 2006 proběhlo v Jiříně mezinárodní NVT juniorů ve spolupráci s Polským RR. Celý program byl koncipován jako rytířský turnaj. V týmu byl Karel Hauptman, Petr Walach, Jája Kopová, Robert Matloch, Gabriela Makovičková, Iva Marvanová, Jana Makovičková, Martin Hrabal, Helena Apetauerová a Jožka Kovář.

Na podzim jsme měli první společnou akci Jihomoravského kraje 22. - 24.9.2006 v Hostěnicích.

10. Ringoturnaj (2007) téma bylo vybráno z knihy Daniel - Ohnivá pec - jít mimo směr tohoto světa ve směru Božím. Nepodřídit se nařízenému směru, který je nucen všem. I přes nepřízeň, která hrozí. Lví jáma - Daniel neustoupil od svého vyznání a zvyků, které měl před Hospodinem. Měl vytrvalost a odhodlání stát v tom. Sloužil Petr Helešic.

V roce 2007 jsme měli tábor v Hostěnicích s tématem Daniel. Výbornou akcí byl výjezd na Slovensko a sjezd Hronu (17.8. - 23.8.2007). V září (27.9. - 30.9. 2007) proběhla druhá krajská víkendovka na téma Jozue. Od podzimu se vedoucím v naší přední hlídce stal Josef Chovanec s Pavlou Makovičkovou a tým opustila Iva Marvanová, která ovšem dodnes bohudíky vede účetnictví, když už vedení dětí se vzdala.

V následujícím roce 2008 se sešlo více zajímavých akcí. Na velikonoce jsme vyrazili do hotelu Permoník k Ivě Marvanové. Na tomto výjezdu proběhl vodácký výcvik na řece Bečvě. 11. Ringoturnaj v Meziříčku byl pro naši přední hlídku opět úspěšný, obsadili jsme 1. místo v kategorii juniorů (Daniel Makovička, Michal Apetauer, Josef Chovanec). Večerní program bude na téma světlo, greenhornům bude sloužit Petr Helešic, starším Petr Walach

Před prázdninami jsme se s dalšími předními hlídkami setkali na evangelizaci v Hustopečích. Každá z předních hlídek měla připraveny hry a soutěže, vše bylo završeno evangelizační slovem Petra Helešice. V létě jsme poprvé pořádali tábor ve Sloupu v Moravském krasu (30.7. - 15.8.2008). Tématem byla policejní hra "Chyťte zloděje aneb Loupež po italsku". Týmy představovaly proslulé speciální policejní jednotky a rekonstruovaly loupež zlata.

Podzim patřil tradičně krajské víkendovce (26.9. - 28.9.2008), kde jsme se zaobírali ovocem Ducha Svatého. Do týmu vedoucích v tomto roce přišel Jan Richtr.

ELC v únoru 2009 se konalo v Madridu. Za ČR se účastnil Petr Walach a Karel Hauptman.

12.Ringoturnaj 6.5. - 9.5.2009 téma Žij bez kompromisů!; Ježíš se vrátí!

V roce 2009 se naše přední hlídka spoluúčastnila krajské evangelizace ve Vyškově (30.5. 2009). Tábor byl již podruhé ve Sloupu v Moravském krasu (8.8. - 25.8.2009). Táborová hra byla na motivy románu Julese Vernea "Tajuplný ostrov". Tento rok byl také rokem nových začátků. Naše přední hlídka spoluvytvořila a pořádala NVT II, které navazovalo na základní NVT pro dospělé vedoucí. První ročník se konal ve středisku Word of Life v Černé hoře (13.11. - 17.11.2009). Jedním z lektorů byl i biskup Apoštolské církve Martin Moldan. Další lektoři byli z celé republiky. Asi nejvýraznějším lektorem tohoto ročníku byl René Tauber, který vedl lekci používání darů Ducha Svatého. Vedl tuto lekci prakticky a tak krom přímluv jsme prožili vylití Ducha Svatého, mnozí z vedoucích měli prorocká slova. Pokud mohu mluvit za pořadatele, zažili jsme čas obnovy a občerstvení. V listopadu (2009) se konal po dlouhé době obnovený Royalfest na němž sloužil Petr Walach.

11. - 14.2.2010 ELC v Macedonii, kde jsme byli v horském středisku na Jihu země v Bitole. Za ČR byli Petr Walach a Karel Hauptman. Tématem bylo Breaking down walls.

N jaře 2010 vyšel první Royal Report naší přední hlídky. Minimálně jednou ročně jsou rodiče a přátelé přední hlídky informováni o činnosti a plánovaných akcích. Krajská evangelizace v roce 2010 byla v Bílovicích nad Svitavou (30. 5.2010), zaštiťovala ji naše hlídka, v této době jsme měli v Bílovicích kmen dětí, který vedla Helena Apetauerová a Gabča Makovičková. Tato akce upoutala velkou pozornost rodičů a dětí, vypadalo to, že budeme moci rozšířit práci. To se bohužel nenaplnilo.

13. Ringoturnaj 2010 byl na téma Maranatha!; Pane přijď! Malušky: PH a Peca Starušky: PW a KH.

Dalším novým začátkem bylo první samostatné juniorské NVT v Hostěnicích (18.6. - 20.6.2010). Byl to počátek samostatného výcviku juniorských vedoucích. Karel Hauptman s Petrem Machalcem a Petrem Walachem vytvořili systém výcviku pro mladé.

Léto bylo ve znamení "Země Anthropos" ve Sloupu v Moravském krasu (31.7. - 14.8.2010). A na podzim jsme se zúčastnili krajské víkendovky (25.9. - 27.9. 2010) s tématem "Josef". Velmi podařenou víkendovkou byl výjezd na Milovy (22.10. - 24.10.2010), kde jsme uspořádali zážitkovou hru na téma "Cesta ke stvoření světa". Děti si zkusily "stvořit" své zvíře a pojmenovat ho. Také zavěšovaly na lanových překážkách hvězdy. V listopadu (2010) jsme se zúčastnili Royalfestu ve Vsetíně, slovem sloužil Karel Hauptman.

ELC se konalo v únoru 2011 v Paříži. Za ČR se zúčastnili Petr Walach a Karel Hauptman.

14. Ringoturnaj v Meziříčku byl pro nás velmi úspěšný, naši Ranger Kids vyhráli svou kategorii. První večerní program "Co jsou kompromisy a proč je děláme" (postoj - kam až můžu zajít) Karel Hauptman/Peca. Druhý večerní program byl "Pojďme za Ježíšem bez kompromisů" (Jak se můžu líbit Bohu, co pro to mohu udělat) Petr Helešic/Petr Walach.

Na druhém juniorském NVT ve Valašské Bystřici úspěšně absolvovaly naši první juniorští vedoucí (Ellen Zemanová, Lucie Elederová, Markéta Elederová, Katka Kožinová), které se od září zapojily do vedení přední hlídky. Na tomto NVT byly pokřtěny Duchem svatým a byly vystrojeny do služby.

V tomto roce (2011) byl Karel Hauptman poprvé průvodce senior na NVT seniorů.

Letní tábor ve Sloupu v Moravském krasu (20.7. - 6.8.2011) byl na téma "Osada zlatokopů". Tato táborová hra byla zvláštní tím, že se jednalo o LARP, kdy každý z účastníků měl svou roli, jméno, vlastnosti a úkol. Nebyly žádné týmy a děti vytvářely týmy podle potřeb jejich úkolů.

Po prázdninách došlo k reorganizaci přední hlídky z důvodu odchodu mnohých vedoucích. Z přední hlídky odešel Martin Hrabal, Gabča Makovičková, Lucie Makovičková, Helena Apetauerová. V důsledku toho jsme v roce 2011/2012 museli opustit naši klubovnu na Palackého třídě. Našli jsme útočiště v modlitebně Apoštolské církve na Životského 10. Došlo ke spojení všech kmenů do jednoho času. Pouze část schůzky měly kmeny pro sebe. V přední hlídce zůstali Karel Hauptman, Jana Makovičková, Josef Chovanec, Pavla Makovičková a Jan Richtr. K týmu se připojili naši juniorští vedoucí.

V září jsme se zúčastnili krajské evangelizace v Břeclavi. Podzim byl na významné akce nabitý. Nejdříve bylo 26. 10. - 30. 10. 2011 NVT II, druhý ročník v Černé Hoře.

Poté následoval Royalfest na Vsetíně, kde sloužil Petr Helešic. Bonbónkem na konci roku bylo poprvé specializační NVT juniorů zimní přežití (9.12. - 11.12.2011) v Rychlebských horách. I když nebylo moc sněhu, mrzlo až až.

ELC 2012 bylo v Moravské Toplici ve Slovinsku za ČR byli Petr Walach a Karel Hauptman.

23. - 24.3. 2012 národní rada zorganizovala v Břeclavi setkání s Jukkou Pirainenem, Evropským národním velitelem. Téma bylo "dokonalý vedoucí" - jak růst a zlepšovat se.

Rok 2012 byl pro naši přední hlídku také požehnaný. Na 15. Ringoturnaji v Křižanově jsme i přes oslabené týmy (naši silní hráči byli nemocní) dokázali vyhrát kategorii Ranger Kids a Discovery Rangers. Téma byla cena přátelství - Co je opravdové přátelství? / Jsi dobrým přítelem? Sloužil první večer Karel Hauptman mladším a Petr Machalec straším a druhý večer Petr Helešic mladším a Petr Walach starším.

Na jaře jsme spolupořádali ve Valašské Bystřici třetí ročník NVT juniorů. A hned potom proběhla krajská víkendovka v Hostěnicích, hlavní téma bylo "David".

Na NVT (2012) byl průvodce senior Karel Hauptman.

Letní tábor (1.8. - 18.8.2012) byl na motivy "cest Apoštola Pavla". Honza Richtr v dobovém kostýmu byl jako Pavel hlavní postavou všech táborových scének.

Na podzim jsme se vrátili k tradici výjezdů k Nucům do Řídeče (14.9. - 16.9.2012). Velmi zajímavou akcí podzimu byla návštěva v Ostravě. Pozvala nás 42. PH a připravila pro nás městskou hru, kdy jsme se přenesli do dob pronásledování církve. Zažili jsme si na vlastní kůži pronásledování komunistickou tajnou policií. Výborná byla návštěva hornického muzea na Landeku, kde nás kromě místního průvodce prováděl Jirka Horák.

Nakonec jsme stihli návštěvu Royalfestu (24.11.2012), kde se nám podařilo zahájit tradici pizza workshopů pro vedoucí. Zde sloužil Tomáš Hasmanda.

Začátek roku 2013 byl ve znamení NVT juniorů zimní přežití. V tomto roce byla nadílka sněhu velmi štědrá, takže nás v Rychlebských horách čekalo krásných 160 cm sněhu. Konečně bylo z čeho tvořit záhraby a trénovat chůzi se sněžnicemi. Plahočili jsme se rychlostí cca 1 km/hod, takže pochod horami jsme museli rapidně zkrátit, abychom někde nezatměli.

ELC v únoru bylo v Moravské Toplici ve Slovinsku. Za ČR se účastnili Petr Walach a Karel Hauptman. Po tomto ELC odstoupil Jukka Pirainen z postu Evropského koordinátora. "Na tomto ELC došlo k incidentu - celá konference měla odjíždět na program a všichni jsme seděli v autobuse a čekali na Jukku. Nelson se pro něj vrátil do hotelu a po chvíli se vrátil, že Jukka odjíždí s Doughem Marshem do Vídně ikdyž mu letadlo do Finska mělo letět až druhý den odpoledne. Celý RRE výbor se tvářil, že o ničem neví. Jukka pak napsal dopis, že odstupuje z důvodů zákulisních her. Další zajímavou věcí bylo, že na konferenci jsme hlasovali téměř o tom zda jít na záchod, ale poté jsme vynechali hlasování o způsobu vedení RRE. Vše se přešlo jako by se nic nedělo. Na přímý dotaz Manfred připustil, že tomu tak opravdu bylo, ale nic neudělal."

V dubnu (19.4. - 21.4.2013) jsme nachystali hru pro ostravskou 42.PH na téma "Matrix".

16. Ringoturnaj se konal v Křižanově. Hlavním duchovním tématem byla otázka Boha "kde jsi?" Pro starší kázal první večer Petr Walach mladším a Karel Hauptman starším. Druhý večer Petr Helešic mladším a Petr Machalec starším.

17. - 19.5.2013 proběhl čtvrtý ročník NVT juniorů. Tento rok bylo 49 účastníků, což bylo nejvíce v celé historii. "Toto NVT bylo velmi odlišné od ostatních. Někteří to přisuzovali velkému počtu účastníků. Podle mého šlo o duchovní útok. Vše jsme začali velmi intenzivně pociťovat od soboty odpoledne, kdy měl Petr Helešic svou lekci. Měl velké problémy s technikou a pozornost mnohých účastníků byla na nule. Celé vše vygradovalo večerními lekcemi, kdy jsme já (Karel) a Peca téměř nemohli kázat. Vyučování jsme skončili o téměř 1,5 hod dříve. Vše se změnilo v neděli ráno kdy jsem kázal."

Zapsali: Karel Hauptman, Iva Pokorná, Josef Chovanec