— Hostěnice Ringo 2019 —

Co: Víkendovka, jedinečná šance si pořádně zahrát ringo, zlepšit se a sehrát se v týmu. Ale také možnost být spolu, podnikat různé šílenosti a více poznat Boha. Jedete?

Kdy: 12.-14. dubna 2019

Kde: Hostěnice - základna 24. PH

Sraz: pátek 15:45 na Úzké

Návrat: neděle 16:27 tamtéž

Cena: 250 Kč pro členy RR, 300 Kč pro všechny ostatní

Jídlo zajištěno, ubytování v budově.

S sebou: vhodné oblečení a obutí, spacák, hygienické potřeby, pláštěnka, uzlák, šátek, baterka, zápisník, tužka, Bible, lahev na pití.

Prohlášení:

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací. Svým souhlasem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z výletu. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.