— Royalfest 2019 —

Kde: Valašské Meziříčí 

Kdy: 1.-3.2.2019

Cena: 270,-

Platbu lze provést bezhotovostně na bankovní účet přední hlídky 196231715/0300. Do poznámky prosím uveďte jméno/a dítěte/dětí.

Přihláška je platná po zaplacení účastnického poplatku.

Sraz: 1.2.2019 (bude upřesněn)

Příjezd: 3.2.2019 (bude upřesněn)

Pro: Rangery od 12 let výše

Jídlo: zajišťuje každý sám

S sebou: Vhodné oblečení, vhodná obuv, spacák, karimatka, hygienické potřeby (kartáček na zuby, mýdlo, ručník), přezuvky. Zápisník, tužka, Bible. 


Prohlášení: 

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací. Svým souhlasem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z výletu. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.