— Balcarův pohár —

POUZE PRO STARŠÍ (Adventure Rangers+)

Dítě musí mít svůj tým již domluvený.

Přihlašujte se co nejrychleji, je možné že už nebude místo.


Termín: 18. - 20.9.2020

Cena: 100 Kč                      (u nečlena 18.ph Brno se cena bude řešit individuálně) 

Místo: Bystré v Orlických horách

Již na 2. ročník podzimního turnaje v ringu nás zvou Bysteráci, kteří by určitě rádi obhájili vítězství z prvního ročníku. 

Avšak tento "Balcarův pohár" se tento rok dá více pojmout spíše kvůli navázání kontaktů s lidmi se kterými jsme se nemohli vidět na letošním Ringoturnaji, takže se za nějakým pohárem nemusíme hnát ale důležitá je atmosféra.

Hrát se bude opět na trávě a za každého počasí. Ubytování bude opět dostupné v poutním domě Engedi (vlastní spacák + karimatka). V ceně účastnického poplatku je zahrnuto i jídlo. Takže si s sebou vemte jenom něco na cestu.

Kategorie:

  • Advanture Rangers (1.9.2005 a mladší) - max. 4 hráči v týmu
  • Royal Rangers (1.9.2005 a starší) - max. 3 hráči v týmu

Program:

  • Pátek - příjezd od 18:00 do Engedi; večer Vás čeká táborák + buřty, hry, společný čas, ...
  • Sobota - hrací den; registrace od 7:30, poté turnaj do 18:00 (ve 12:30 přestávka na oběd)
  • Neděle - snídaně a od 9:30 bohoslužba v CB Bystré
Co s sebou: 

  • Vhodné sportovní oblečení, teplé oblečení, spacák, karimatka, pláštěnka, dostatek pití a jídla na cestu, dobrou náladu. 


Z organizačních důvodů potřebujeme abyste nám napsali jméno a příjmení všech z vašeho týmu + u kapitána potřebujeme kontakt (telefonní číslo/Email).
Stačí když kontakt na kapitána vyplní pouze kapitán týmu.

Poslední možnost přihlásit se bude na zahajovací schůzce (tj 16.9.) Jakékoli dotazy směřujte na Jakuba Pernicu: pernica21@gmail.com / 603312437 Prohlášení

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z víkendové akce 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.