— Royalfest 2020 —

Setkání mládeže Royal Rangers ve Valašském Meziříčí

Kdy: 31.1. - 2.2. 2020

Kdo: 12+

Kolik: 350,- Kč

Stravování: každý individuálně

Doprava: záleží na počtu zájemců auto/vlak časy dopřesníme. Oficiální začátek je v 17:00

Uzávěrka přihlášek 22.1.2020

Tématem bude: #božíinfluencer - budeme se bavit o tom, že můžeme mít vliv na své okolí, jak na to a jak najít odvahu a že každý, z nás, kdo věří, může takovým influencerem být....

Letos čekejte pár novinek, některé budeme postupně zveřejňovat. Základ Royalfestu ale zůstává stejný - spousta času na chvály, modlitby, semináře, workshopy, doprovodné programy a třeba jen tak popovídat spolu (nejen) v čajovnách....

A na koho se můžete letos těšit?

  • kapely - WhyUs z Holomóca, Alt 43 ze Zlína, Worship vision z hlavního města, Spotlight z Oldřichovic a Timothy zo Slovenska
  • kazatelé - Tomáš Hasmanda, Pavel Trefný, Lukáš Walach
  • semináře - Roman Lacho - misionář mezi Indiány, Niky z Nové Generace....
  • workshopy - divadlo, tanec a prapory, tvoření...a pozor - větší hra (nejen) ve městě....
  • a další drobné novinky...(které zatím nebudeme zveřejňovat, protože doufáme, že se podaří je zajistit 😉 )

Prohlášení:

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací. Svým souhlasem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z výletu. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.