— Deskovky a dílny —

Víkendovka 18. přední hlídky Royal Rangers Brno, dorostu Drac Brno a AC Brno. Pro děti všech věkových kategorií.

Přihlášení se na akci je povinné a závazné. 

Termín: 27. 11. od 15:00 do 18:00

Cena: 0,-

Místo: Životského 10, Brno-Židenice (budova Apoštolské církve)

Program:

  • Vyrábění adventních věnců
  • Turnaj v deskovkách v kategoriích 0-11 & 12-99 let


Povinné je potvrzení o bezinfekčnosti podle platných předpisů:

  • potvrzení o platném očkování
  • prodělaní nemoci v posledních 180 dní
  • test provedený certifikovanou osobou s písemným potvrzením


Zváni jsou všichni!
Vezměte tedy své rodiny, blízké a kamarády a neváhejte dojít si zahrát a něco vyrobit.

Za akci zodpovídá Semir Arabo - 604 893 021

Prohlášení

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z víkendové akce 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.