Lednová Tělocvična 2022

Víkendovka 18. přední hlídky Royal Rangers Brno, dorostu Drac Brno a AC Brno.

Akce určena převážně pro hráče ringa.

Přihlášení se na akci je povinné a závazné. 


Termín: 8. 1. 2022   (14:00 - 17:00)

Cena: 50,-

Místo: Tělocvična Kníničky

S sebou: Sportovní oblečení, pití, boty do tělocvičny (sálová obuv)


Možnost se přihlásit do 7. 1. 2022


Povinné je potvrzení o bezinfekčnosti podle platných předpisů:

  • Děti chodící do školy a jsou testovány 2x týdně - čestné prohlášení o testování ve škole..
  • Dítě s očkováním - certifikát.
  • Dítě s proděláním nemoci v posledních 180 dní - certifikát..
  • Děti nad 12.let, které se testování neúčastní ve čtvrtek (případně pátek) - musí mít test.


Za akci zodpovídá Jakub Pernica - 603 312 437 / pernica21@gmail.com

Prohlášení

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z víkendové akce 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.

Formulář

Přihlášky jsou již uzavřené.