Přespávačka a sportovní den

Přihlášení se na akci je povinné a závazné.

Termín: 20. - 21. 5. 2022 
Místo: Začátek na Životského 10, konec u přehrady

Cena: 150,-

Sraz v pátek v 17:00 na Životského 10
Konec v sobotu v 17:00 u Brněnské přehrady


S sebou:
Věci na spaní (spacák, karimatka, oblečení), oblečení na ven a k vodě.


Možnost se přihlásit do 19. 5. 2022


Za akci a cestu zodpovídá:
Petr Ohlídal / ohlidalpetr@seznam.cz / 732 486 943

Prohlášení

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z víkendové akce 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.

Formulář
ÚčastníkAdresa


Zákonný zástupce