Ringoturnaj 2022
Téma: Skrytá identita

Datum: 04. 05. - 08. 05. 2022 (odjezd a příjezd bude upřesněn mailem)
Místo: Křižanov


Poslední možnost přihlášení je 15. 4. 2022

Cena

Člen 18.ph Nečlen 18.ph
Do 29. 2. 2022 1 000,- 1 500,-
Do 27. 3. 2022 1 300,- 1 700,-
Do 14. 4. 2022 1 700,- 2 100,-

Platbu lze provést bezhotovostně na bankovní účet přední hlídky 196231715/0300.
Do poznámky prosím uveďte jméno/a dítěte/dětí.

Přihláška je platná po zaplacení účastnického poplatku.


Jídlo: Společné - zajištěno
Ubytování: v chatě a stanech

S sebou:
Vhodné sportovní oblečení, vhodná obuv, spacák, karimatka, hygienické potřeby (kartáček na zuby, mýdlo, ručník), pláštěnka. Šátek, uzlák, baterka, zápisník, tužka, Bible, lahev na pití.

Další informace o akci: 

https://www.ringoturnaj.cz/

Za akci zodpovídá:
Karel Hauptman / 18phbrno.rr@gmail.com

Prohlášení:

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací. Svým souhlasem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z výletu. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.   

Formulář
ÚčastníkAdresa


Zákonný zástupce


Přihlášky jsou již uzavřené.