Letní tábor pro děti od 7 do 17 let

Téma:  Ztraceni v čase

Legenda:

Je rok 2149, Země čelí celkovému přelidnění, je už zničená a vyčerpaná a řítí se nezadržitelně do celkového kolapsu sociálních systému. Ke kolapsu ekosystému již došlo a vegetace prakticky vymizela až na oblasti tzv. Svatyň - solárně napájené skleníkové pěstírny rostlin v podzemí, které patří nejvyšší smetánce a jsou veřejnosti nepřístupné.
Skotský výzkumný ústav Hope Plaza, ale přinesl možnou odpověď na problém. Při práci s urychlovačem částic odhalili jednosměrnou časoprostorovou trhlinu, která by podle všeho měla vést do konce Křídy a otevřít tím alternativní časovou linku reality, která by se stala novou nadějí pro lidstvo.
Narychlo se tedy snažíme zformovat výpravu, která oblast vstupu prozkoumá, zajistí a podá zprávu o tom, zda je možné uvést v realitu operaci Exodus a založit první osadu lidí co dostanou druhou šanci.

Chceš být právě ty součástí této výpravy? Tak se neváhej přihlásit.


Termín: 24. 7. – 7. 8. 2022

Místo konání: Louka u Bohdalova

Cena

Člen 18.ph a
AC Brno
Nečlen 18.ph a AC Brno
Do 14. 6. 2022 3 400,- 3 700,-
Do 30. 6. 2022 3 800,- 4 100,-
Po 30. 6. 2022 4 100,- 4 400,-

Přihláška je platná po zaplacení účastnického poplatku.


Za akci zodpovídá:
Karel Hauptman / 18ph@royalrangers.cz


Podrobné informace budou zasílány v průběhu června.

V rámci táborových opatření jsme připraveni a vybaveni na zvýšená hygienická opatření.

Storno podmínky:

Vrácení účastnického poplatku při odhlášení se: 

Do 15.06.2021 75% . Do 30.06.2021 60% . Po 30.06.2021 0% *

* Později bude vráceno 40% poplatků pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující účast dítěte na letním táboře.

Účastnické poplatky lze posílat na účet přední hlídky 196231715/0300,
do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.


Prohlášení

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací. Svým souhlasem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z výletu. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.

Formulář

Přihlášky jsou již uzavřené.