Tělocvična 12. 3.

Víkendovka 18. přední hlídky Royal Rangers Brno, dorostu Drac Brno a AC Brno.

Přihlášení se na akci je povinné a závazné. 


Termín: 12. 3. 2022   (14:00 - 18:00)

Cena: 50,-

Místo: Tělocvična Kníničky

S sebou: Sportovní oblečení, pití, boty do tělocvičny (sálová obuv)


Možnost se přihlásit do 11. 3. 2022Za akci zodpovídá
Jakub Pernica - 603 312 437

Prohlášení

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z víkendové akce 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.

Formulář
ÚčastníkAdresa


Zákonný zástupce


Vaši přihlášku jsme dostali ke zpracování.


Za malou chvilku by vám měl přijít email, na .
Pokud vám mail nedojde do 10 minut, kontaktujte nás prosím na info@royalrangersbrno.cz .

Přihlášky jsou již uzavřené.