Přihlášení se na akci je povinné a závazné.


Téma: Plavba Jitřního Poutníka
Termín: 28. 7. - 10. 8. 2024

Místo: Tábořiště u Bohdalova (Žďár nad Sázavou)

Odjezd a příjezd: Informace o odjezdu a příjezdu budou přihlášeným upřesněny.

Jídlo a pití: Na první den je nutné sbalit účastníkovi svačinku. Prvním společným jídlem bude nedělní večeře. Strava po zbytek trvání akce je zajištěna.

Ceny:

Pro členy AC Brno a 18. ph Brno Pro nečleny
Do 31. 5. 2024 4100,- Do 31. 5. 2024 4600,-
Do 30. 6. 2024 4600,- Do 30. 6. 2024 4900,-
Od 1. 7. 2024 4900,- Od 1. 7. 2024 5200,-

Poplatek lze uhradit na účet hlídky (do poznámky uveďte jméno dítěte + Tábor2024) Vrácení účastnického poplatku při odhlášení se:

  • Do 15.06.2024 75%
  • Do 30.06.2024 60%
  • Po 30.06.2024 0%

* * Později bude vráceno 40% poplatků pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující účast dítěte na letním táboře. 

Prosíme, abyste do přihlášky uvedli také velikost trička účastníka (dle uvedeného výběru). Poslouží nám ke snazšímu výběru velikosti táborového trička.

Co je potřeba mít nachystané a co si nabalit s sebou dostanete v informačním mailu, který Vám během června přijde na email, který jste vyplnili do přihlášky.

V případě nejasností či jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na hlavního vedoucího tábora, případně na nás jako 18. ph RR Brno.


V případě, že se nacházíte v nelehké ekonomické situaci, je možné nás kontaktovat a zažádat si o slevu.


Zodpovědná osoba (Hlavní vedoucí tábora): David Koziel

Kontakt na hlavního vedoucího: +420 737 990 836 / david.koziel@cirkevbrno.cz


Prohlášení

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 18. přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z víkendové akce 18 PH Brno. Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.